Disclaimer

Aansprakelijkheid

Delicious Creations Catering & Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade bij niet-geleverde goederen/diensten. De werknemers van Delicious Creations Catering & Events moeten voldoende ruimte hebben om te werken en dienen een vrije doorgang te hebben. Bij schade tijdens levering kan Delicious Creations Catering & Events, indien er geen sprake is van opzet, niet aansprakelijk worden gesteld. Delicious Creations Catering & Events is aansprakelijk voor de voedselveiligheid, kwaliteit en versheid van voedingsmiddelen tot aan de levering. Hierna is de opdrachtnemer verantwoordelijk.

Klachten

Klachten moeten binnen 24 uur worden gemeld via telefonisch, persoonlijk of schriftelijk contact. Indien er sprake is van gegronde klachten zal Delicious Creations Catering & Events een compensatie aanbieden.