Algemene voorwaarden

Delicious Creations Catering & Events is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 71156984. Onze leveringsvoorwaarden zijn van kracht voor al onze prijzen, offertes en leveringen.

Wijziging van het aantal personen

U kunt het definitieve aantal gasten kosteloos wijzigen tot 4 werkdagen voor aanvang van uw evenement.

Aanbetaling

Tenzij anders is overeengekomen, is er geen aanbetaling vereist.

Betalingen

Betalingen worden gedaan na de levering van de goederen. Delicious Creations Catering & Events biedt de mogelijkheid om te betalen via bankoverschrijving, Tikkie via WhatsApp of contant. Betalingen tot € 150,00 dienen binnen 48 uur te worden overgemaakt, bedragen tussen € 150,00 en € 750,00 moeten binnen 7 werkdagen worden voldaan. Alle bedragen boven € 750,00 worden automatisch gefactureerd en dienen binnen 30 dagen te worden overgemaakt naar onze rekening. Eventuele bijkomende kosten (bijvoorbeeld incassokosten) bij achterstallige betalingen worden verhaald op de opdrachtgever, met een minimum van 15% van het totale bedrag plus €500,00 incassokosten.

Annulering

Reserveringen kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 3 werkdagen voor de afgesproken datum. Na deze termijn kan Delicious Creations Catering & Events 100% van het oorspronkelijke reserveringsbedrag in rekening brengen. Als er geen annulering plaatsvindt, zullen wij op de afgesproken datum en tijd arriveren met het buffet, hapjes, lunch, enz. Volledige kosten worden in rekening gebracht bij vergeten annuleringen.

Vermissing/Schade

Bij schade aan of verlies van bijgeleverde of gehuurde goederen kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld. Delicious Creations Catering & Events kan kosten voor vervanging of reparatie in rekening brengen. Bij niet-nakoming van gemaakte afspraken worden in eerste instantie € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht, samen met de kosten van de vermiste goederen. Deze kosten dienen binnen 7 dagen te worden voldaan om verdere verhogingen te voorkomen. Indien er na twee aanmaningen geen gehoor wordt gegeven, worden deze kosten overgedragen aan een incassobureau.

Aansprakelijkheid

Delicious Creations Catering & Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade in verband met niet-geleverde goederen/diensten. Onze medewerkers moeten voldoende ruimte hebben om te werken en een vrije doorgang. Bij schade tijdens levering kan Delicious Creations Catering & Events alleen aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet. Delicious Creations Catering & Events is verantwoordelijk voor voedselveiligheid, kwaliteit en versheid van de voedingsmiddelen tot aan de levering. Daarna ligt de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever.
Eten wat geleverd wordt met name kipfilet, varkenshaas of bijvoorbeeld biefstuk waarbij saus apart geleverd wordt kan er geen aanspraak worden gemaakt op uitdroging. Dit soort vlees is niet geschikt om in een shafingdish te laten leveren zonder saus. Voor eventuele diëten adviseer ik dan een alternatief voor te kiezen.

Klachten

Klachten dienen binnen 24 uur na levering telefonisch, persoonlijk of schriftelijk te worden gemeld. Bij gegrondverklaring van de klachten zal Delicious Creations Catering & Events een passende compensatie aanbieden.

Leveringsvoorwaarden voor kleine gezelschappen (Minder dan 10 personen)

Bij leveringen van buffetten volgens onze All-Inclusive voorwaarden gelden de volgende tarieven:

  • Bij gezelschappen van 10 personen of meer gelden onze all-inclusive voorwaarden en er worden geen extra kosten in rekening gebracht.
  • Voor 8 of 9 personen worden er couvertkosten van € 1,50 in rekening gebracht bovenop de kosten van het buffet.
  • Voor 6 of 7 personen worden er couvertkosten van € 2,50 in rekening gebracht bovenop de kosten van het buffet.

Bezorgkosten vanaf 1 november 2023

  • Almelo: € 2,50
  • Harbrinkhoek: € 2,50
  • Aadorp: € 2,50

Voor alle andere locaties wordt € 0,40 per kilometer in rekening gebracht op basis van een retourrit. Bij bezorging en ophalen op verschillende dagen, bijvoorbeeld bij buffetten en tapasplanken, geldt € 0,40 per kilometer voor beide dagen op basis van een retourrit.